Les paparres

L’època de major activitat de les paparres va des de la primavera fins a la tardor, especialment durant els mesos d’estiu, tot i que algunes estan actives també durant l’hivern, sobretot en zones càlides. On es troben les paparres? Són més abundants en zones boscoses i zones rurals. Zones en condicions mediambientals adequades de vegetació,…